Η ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταλλικής κατασκευής από το 1983 σε βιομηχανικά έργα βαρέων μεταλλικών κατασκευών όπως μεταλλικών κτιρίων με ολοκληρωμένες λύσεις μελέτης – σχεδίασης - κατασκευής και ανέγερσης, μεταλλικών σκελετών Σταδίων, Εμπορικών Κέντρων, Logistics Centers, Πολυώροφων Μεταλλικών Κτιρίων, Προαστιακών Σταθμών, Σιλό, Δεξαμενών διαφόρων τύπων, Pipe Racks, αγωγών, γεφυρών.

Ιδιαίτερα έχουμε να επισημάνουμε ότι η εταιρεία μας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει Μηχανουργείο βαρέως τύπου, επανδρωμένο με Έμπειρο Τεχνικό Προσωπικό και CNC-Μηχανήματα υψηλών προδιαγραφών, τα οποία είναι σε θέση να εξυπηρετούν Σύνθετες Κατασκευές Ενεργειακών Έργων.

Στον Ενεργειακό τομέα, η ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται είτε ως αποκλειστικός Contractor είτε συμμετέχοντας σε Κοινοπραξίες ανάληψης έργων με Κορυφαίες εταιρείες παραγωγής τεχνολογικού εξοπλισμού για την υλοποίηση βασικών τμημάτων κατασκευής μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Γερμανία (750MW-Trianel AG), (675MW- SIEMENS AG.), (2.000 MW-E.ON. AG). Επίσης, έχουμε εκτελέσει ως Subcontractors για την J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. στην Α.Η.Κ. Κύπρου το Κτίριο Τουρμπίνας της Μονάδος 5, δεξαμενές διαφόρων διαμέτρων και υψών- πλήθος άλλων εργασιών όπως κατασκευής piperacks & busducts στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό Βασιλικού καθώς επίσης και τις επισκευές των μονάδων 4 & 5 μετά την έκρηξη  στη ναυτική βάση ‘’Ευάγγελος Φλωράκης’’ στο Μαρί.

Παράλληλα, η εταιρεία μας έχει τύχει αναθέσεων για την κατασκευή αγωγών, τμήματος του Boiler House και ταινιοδρόμων Λιγνίτη και Παραπροϊόντων για το έργο PTOLEMAIS V με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

 

Η εταιρεία μας έχει συνάψει σύμβαση κατασκευής δευτέρου εργοστασίου Παραγωγής Ενέργειας στο Ιράκ (Besmaya Phase 3-1.500ΜW) μετά την επιτυχή παράδοση του πρώτου εργοστασίου Παραγωγής Ενέργειας στο Ιράκ (Besmaya Phase 2-1.500MW).

Τέλος, η εταιρεία μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει έργα που αφορούν την Μελέτη-Σχεδίαση-Κατασκευή και Ανέγερση ολοκληρωμένων συστημάτων εξοπλισμού μεταφοράς λιγνίτη, Μηχανήματα Ορυχείων (Εκσκαφείς - Αποθέτες - Ολοκληρωμένα Συστήματα Ταινιοδρόμων - Γέφυρες - Χοάνες κτλ), Λιγνιτικά Συστήματα, Συστήματα Τέφρας, Σπαστήρων Μύλων, Μειωτήρες - Στροφεία-Καδοτροχούς. 

Παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει με επιτυχία συστήματα μεταφοράς υγρού πετρελαίου στη Λιβύη (pipe racks, bus ducts, hangars, shelters).

Θα θέλαμε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία της εταιρείας μας τα τελευταία χρόνια με Κορυφαίες Πολυεθνικές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα Τροφίμων παγκοσμίως, για την κατασκευή ολοκληρωμένων συστημάτων παραγωγής Αλεύρων, Ζάχαρης, Ζωοτροφών και Ζυμαρικών.

Προαπαίτουμενο της Συμμετοχής και Ανάληψης από την εταιρεία μας, Έργων τέτοιων απαιτήσεων, είναι η τεχνογνωσία, το έμπειρο προσωπικό και η τήρηση συγκεκριμένων προτύπων παραγωγικής διαδικασίας, όπως το ΕΝ1090,  EN ISO 3834-2, EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 , DIN 2303.

 Μετοχικό κεφάλαιο : 11.463.424,00€
Έδρα γραφεία : Β΄ Βιομηχανική Περιοχή ΒΟΛΟΥ
Εργοστάσιο Α΄ : Β΄ Βιομηχανική Περιοχή ΒΟΛΟΥ ΤΚ 37500
Εργοστάσιο Β΄ : Α΄ Βιομηχανική Περιοχή ΒΟΛΟΥ ΤΚ 38500