Επιστημονικό δυναμικό

Ο Απόστολος Κουρκούβελος είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Ο Οικονομολόγος Αντζούρης Δημήτριος είναι Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Ο Πολιτικός Μηχανικός Αντζούρης Γιάννης, είναι Γενικός Διευθυντής, υπεύθυνος του Τεχνικού Τμήματος & Τμήματος Μελετών, για τις μηχανολογικές μελέτες, την τεχνολογία και την εφαρμογή των ισχυόντων τεχνικών κανονισμών στις κατασκευές και τα βιομηχανικά έργα.

Ο Αντζούρης Δήμος είναι υπεύθυνος Παραγωγής.

Η Λογίστρια Αντζούρη Ευαγγελία είναι υπεύθυνη Λογιστηρίου.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ράγιας Γιώργος, είναι υπεύθυνος για θέματα μηχανουργικής κατεργασίας, συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνογνωσίας συγκολλήσεων.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Ζηρδέλης Ανδρέας είναι υπεύθυνος της Διασφάλισης Ποιότητας έργων.

Ο Μηχανολόγος Μηχανικός Γελαδάρης Σωτήρης είναι υπεύθυνος Προμηθειών.

Tεχνικό Τμήμα

Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες

Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου

Εργατοτεχνικό Προσωπικό

Μηχανολόγοι Μηχανικοί : 6
Πολιτικοί Μηχανικοί : 6
Αρχιτέκτων Μηχανικός : 1

Σχεδιαστές : 6
Προγραμματιστές των Αυτομάτων (CNC)
Ηλεκτρονικών Μηχανημάτων : 15

Οικονομολόγοι : 5
Διοικητικοί υπάλληλοι : 5

Προϊστάμενος Μηχανικός : 1
Ελεγκτές NDT LEVEL II : 5
Βοηθοί : 4

Εργοδηγοί : 12
Εξειδικευμένοι εργατοτεχνίτες : 93
Εργατοτεχνίτες : 95
Χειριστές μηχανημάτων : 22 
Ηλεκτρολόγοι συντηρητές : 3

 

 

Το σύνολο των ατόμων του μονίμου ανθρωπίνου δυναμικού είναι : 225.

Η εταιρεία έχει την ευχέρεια να προσαυξάνει με έκτακτο προσωρινό εξειδικευμένο προσωπικό το ανθρώπινο δυναμικό της, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις διαφόρων έργων.